LA TAULA DE CONSENS

DOCUMENT DE CONSENS PEL TERRITORI

QUÈ ÉS LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA?

La Taula de consens és una entitat que té com a finalitat la salvaguarda del Delta de l’Ebre davant la greu problemàtica que representa la seva continuada desaparició física.

Entre els mesos de maig i juny de 2018 es va efectuar una ronda de consultes entre els Municipis del Delta i les dues Comunitats de Regants per definir la pròpia entitat i els seus objectius. En data 17 de juliol de 2018 acorden sotmetre als seus plenaris i assemblees generals corresponents el Document de Consens i Territori per tal que se li doni recolzament i es ratifiqui.

Aquesta institució està formada pels 7 Ajuntaments de la pròpia plana deltaica (Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla i l’Aldea), i les dues Comunitats de regants (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre), entitats i corporacions transversals, tant pel que fa a la legítima representativitat del territori, com pel que fa referència a la coneixença de les diferents sensibilitats existents.

Fruit de converses i trobades amb diferents actors socials, sectors ambientalistes, socioeconòmics i institucionals del territori, sorgeix la idea de que sí que és possible arribar a una petició consensuada per part del territori per a fer front a la problemàtica del Delta.

LES ESTRATÈGIES FONAMENTALS

Com a conclusions de consens existent en cadascun dels aspectes tractats, podriem assenyalar els més importants i que haurien d’estar inclosos com a estratègies fonamentals de qualsevol Pla Integral de Protecció del Delta.

MORFOLOGIA

Caldria mantenir la morfologia del Delta de l’Ebre tant com sigui possible. No és acceptable el retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà.

RESTABLIMENT SEDIMENTS

Es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu a terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures. Es constata que els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini.

ALTRES MESURES

S’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.

PER QUÈ NEIX LA TAULA DE CONSENS?

Són nombrosos la quantitat d’estudis que fan referència a la problemàtica principal que pateix des de fa dècades el Delta de l’Ebre i que pot comportar la seva desaparició física. Tots som conscients de com es va formar el Delta, quina és la seva dinàmica actual i el seu final si es no es prenen mesures. Les causes antropogèniques de la seva vulnerabilitat demanen també accions humanes per a la seva correcció. De propostes i plans d’actuació concrets també en disposem des de fa dècades.

El que correspon de manera urgent i persistent a les entitats pròpies del territori és la justa demanda a les Administracions per tal que compleixen les lleis que fan referència a la protecció i restauració d’aquest espai tan valuós i singular.

ENTITATS ADHERIDES

Un altre dels acords inicials de la Taula va ser continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques del territori per ampliar la representativitat de la Taula. En aquests moments hi ha més de 30 entitats adherides, amb les quals es comparteixen objectius, informacions i s’estableix un feedback continu.

ENTITATS ADHERIDES

LES ENTITATS ADHERIDES

Arrossaires del Delta de l’Ebre, SCCL; PRODELTA; Parc Natural del Delta de l’Ebre; Diputació de Tarragona; ACATCOR; COPATE; Ass. d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre; Ass. d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre; Societat de Caçadors de Jesús i Maria; Ass. de Pescadors Professionals de l’Angula; Societat de Caçadors Sant Miquel de la Cava; FECOTUR – Federació de Comerç i Turisme; Consell de Riumar; Associació de Veïns de Riumar; Ass. Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita; Associació de Dones del Món Rural; Societat de Caçadors Illa de Buda; Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); IDECE; FEPROMODEL; Consell Econòmic i Social; UNED – Centre Associat de Tortosa; URV – Universitat Rovira i Virgili; Cambra de Comerç de Tortosa…

AJUDA AL DELTA DE L'EBRE

Regala temps al Delta de l'Ebre i forma part del procés per la seva supervivència. Tots junts podem aconseguir poder mantenir aquest espai tant valuós durant molts i molts anys més.

TELÈFONS:

977 48 06 80

652 061 315

LA TAULA:

Pg. del Canal s/n

43580 Deltebre (Tarragona)

Taula de Consens pel Delta de l'Ebre

Termes i Condicions - Política de privacitat